Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 – Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 25 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Đơn vị đo thời gian. Cộng trừ số đo thời gian. Nhân (chia) số đo thời gian với (cho) một số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25

Đơn vị đo thời gian. Cộng trừ số đo thời gian. Nhân (chia) số đo thời gian với (cho) một số – Đề số 1

Bài 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 năm = … ngày

1 giờ 20 phút = … phút

3 ngày = … giờ

0,3 giờ = … phút

2,5 ngày = … giờ

1/5 giờ = … phút

72 phút = … giờ

2/3 phút = … giây

54 giờ = … ngày

270 giây = … phút

Bài 2:

Tính :

a) 2 giờ 13 phút + 3 giờ 45 phút

4 giờ 52 phút + 1 giờ 27 phút.

b) 8 giờ 51 phút – 5 giờ 35 phút

3 giờ – 1 giờ 43 phút.

Bài 3:

Tính :

a) 2 giờ 20 phút x 2

1 giờ 25 phút x 3

b) 3 giờ 48 phút: 3

4 giờ 15 phút : 5

c) giờ : 6

12,8 phút : 4

Bài 4:

Một người đi xe đạp từ nhà ra thành phố, người đó bắt đầu đi lúc 6 giờ 15 phút. Sau khi đi được 1 giờ 30 phút, người đó dừng lại nghỉ 15 phút rồi lại đi tiếp 1 giờ 25 phút nữa thì đến nơi. Hỏi người đó đến thành phố lúc mấy giờ?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25

Bài 1:

1 năm = 365 (hoặc 366) ngày

1 giờ 20 phút = 80 phút

3 ngày = 72 giờ

0,3 giờ = 18 phút

2,5 ngày = 60 giờ

1/5 giờ =12 phút

72 phút = 1,2 giờ

2/3 phút = 40 giây

54 giờ = 2,25 ngày

270 giây = 4,5 phút.

Bài 2:

ĐS:

a) 5 giờ 58 phút

6 giờ 19 phút.

b) 3 giờ 16 phút

1 giờ 17 phút.

Bài 3:

ĐS:

a) 4 giờ 40 phút

4 giờ 15 phút.

b) 1 giờ 16 phút;

51 phút.

c) 3 giờ 32 phút;

3,2 phút.

Bài 4:

HD: Thời gian người đi xe đạp đi và nghỉ trên đường là:

1 giờ 30 phút + 15 phút + 1 giờ 25 phút = 3 giờ 10 phút

Người đi xe đạp đến thành phố lúc:

6 giờ 15 phút + 3 giờ 10 phút = 9 giờ 25 phút.

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 – Đề 1 được website sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button