Hỏi Đáp

Bảng lương bác sĩ 2021

Chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của các thiên thần áo trắng – các y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh để bảo vệ cuộc sống của mọi người. Vậy, lương của những vị bác sĩ này được tính thế nào?

Trong bài viết này, share-data.top.vn gửi đến bạn đọc Bảng lương bác sĩ 2021

1. Bảng lương bác sỹ 2021

Năm 2021 vẫn chưa áp dụng quyết định tăng mức lương cơ sở

=> Vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu/tháng

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, tiền lương của các bác sĩ được tính như sau:

1.1 Bác sĩ cao cấp hạng I; Bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I:

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8.0

Mức lương

9.238

9.774

10.311

10.847

11.384

11.920

1.2 Bác sĩ chính hạng II, bác sĩ y học dự phòng chính hạng II:

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Mức lương

6.556

7.063

7.569

8.076

8.582

9.089

9.596

10.102

1.3 Bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc

2.34

2.67

3.0

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương

3.487

3.978

4.470

4.962

5.453

5.945

6.437

6.929

7.420

1.4 Y sĩ

Hệ số lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương

2.771

3.069

3.367

3.665

3.963

4.261

4.559

4.857

5.155

5.453

5.751

6.049

2. Phụ cấp ưu đãi với bác sĩ

Theo quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề của bác sĩ được quy định như sau:

Mức phụ cấp Đối tượng
70%

  Photo of AdminNoPro

  AdminNoPro

  Trả lời Hủy

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


  Check Also

  Close

  • Hỏi Đáp

   Hỏi về cách thay đổi ngôn ngữ trong Facebook?  Back to top button


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button