Hỏi Đáp

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Bên cạnh lương của những buổi dạy chính khóa, các giáo viên còn được hưởng lương những tiết dạy thừa giờ.Vậy tiền dạy thừa giờ của giáo viên được tính thế nào?

1. Công thức tính tiền thừa giờ của giáo viên

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. tiền thừa giờ của giáo viên được tính theo công thức sau:

Trong đó tiền lương 01 giờ dạy được tính như sau:

Tiền lương 01 giờ dạy

=

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

x

Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)

Định mức giờ dạy/năm

52 tuần

  • Giáo viên có được từ chối phân công của Hiệu trưởng không?
  • Chế độ nghỉ ốm của giáo viên
  • Hiệu trưởng có quyền kỷ luật giáo viên không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button