thể thao khác

Cập nhật Dota 7.28a: Buff mạnh cho Outworld Destroyer

Changelog Dota 2 7.28a:

THAY ĐỔI VỀ HEROES

* Alchemist:

Bạn đang xem: Cập nhật Dota 7.28a: Buff mạnh cho Outworld Destroyer

Greevils Greed giảm thời gian stack cộng vàng từ 40 -> 36s

* Arc Warden

Strength cơ bản giảm từ 25 -> 23

Level 10 Talent: +250 Flux Cast Range -> +200

Level 20 Talent: +150 Spark Wraith Damage -> +125

* Axe

Counter Helix với Aghanim’s Shard: Tốc độ tấn công tăng từ 20 -> 25

* Batrider

Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 290 -> 295

* Bounty Hunter

Track với Aghanim’s Shard cho vision (Tầm nhìn) giảm từu 800 -> 600

* Broodmother

Silken Bola với Aghanim’s Shard sẽ gây 75 DPS (sát thương/giây).

* Clinkz

Death Pact: Giảm sát thương cộng thêm từ 4/9/14% -> 4/8/12%

Level 15 Talent: -10s Skeleton Walk Cooldown -> -7

*Enigma:

Level 15 Talent: Giảm cooldown 10%  -> 8%

* Invoker

Ice Wall với Aghanim’s Shard: Độ dài tường băng tăng thêm 320.

* Juggernaut

Swiftslash tăng cooldown từ 15 -> 20; Phạm vi cast chiêu giảm từ 650 -> 600

Blade Fury với Aghanim’s Shard: Khi tấn công kẻ địch sẽ gây 100% -> 75% sát thương.

* Keeper of the Light

Illuminate: Sát thương tối đa tăng từ 200/300/400/500 -> 225/325/425/525

Chakra Magic: Lượng mana hồi tăng từ 80/160/240/320 -> 100/180/260/340

Solar Bind: Cooldown thay đổi từ 22/20/18/16 -> 23/20/17/14

Level 15 Talent: -6s Blinding Light Cooldown -> -8

* Kunkka

Tidal Wave: Mana dùng chiêu giảm từ 150 -> 75; thời gian cooldown từ 16 -> 14

* Leshrac

Nihilism (Khi lên Spectre) sẽ không khiến Leshrac nhận thêm sát thương

* Legion Commander

Duel với Aghanim’s Shard: Thời gian tung ra Overwhelming Odds tăng từ 1.5 -> 2

Duel với Aghanim’s Shard: Phát Overwhelming Odds đầu tiên sẽ xuất hiện ngay lập tức

* Lifestealer

LS tỏ ra quá yếu sau khi cập nhật 7.28

Sát thương đòn đánh cơ bản +3

Ghoul Frenzy: Tỷ lệ làm chậm tăng từ 6/12/18/24% -> 10/15/20/25%

Rage: Tăng tốc độ chạy từ 15% -> 15/16/17/18%

Open Wounds với Aghanim’s Shard: Mana dùng chiêu giảm từ 125 -> 75

* Lion

Mana Drain với Aghanim’s Shard: Giảm tốc độ tấn công của kẻ thù từ 90 -> 120

* Lone Druid

Savage Roar với Aghanim’s Shard: Thời gian hiệu lực tăng từ 4 -> 5s.

* Lycan

Level 15 Talent: Giảm 10% Cooldown -> 8%

* Luna

Lucent Beam với Aghanim’s Shard: Thời gian stun tăng từ 1,1 -> 1,2s

* Mirana

Level 15 Talent: -3.5s Arrow Cooldown -> -3s

Level 20 Talent: +10% Spell Amp -> +8%

* Monkey King

Shadow Tree Dance với Aghanim’s Shard: Thời gian cooldown tăng từ 0.3 -> 0.4

* Nature’s Prophet

Wrath of Nature với Aghanim’s Scepter: Thời gian trói tối đa tăng từ 3s -> 3.4s 

* Nyx Assassin

Impale: Mana dùng chiêu thay đổi từ 95/115/135/155 -> 105/120/135/150

Vendetta:  Mana dùng chiêu tăng từ 140/200/260 -> 160/220/280

* Ogre Magi

Sát thương đòn đánh cơ bản -3

Ignite: Mana dùng chiêu tăng từ 100 -> 110

* Omniknight

Hammer of Purity với Aghanim’s Shard: Đòn đánh gây thêm sát thương Pure tăng từ 25+150% -> 50+150%

* Outworld Destroyer

Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 310 -> 315

Arcane Orb: Sát thương tăng từ 14% -> 16%

Arcane Orb: Thời gian cooldown giảm từ 6/4/2/0 -> 4/3/2/0

Sanity’s Eclipse: Radius (Phạm vi chiêu) tăng từ 375/475/575 -> 400/500/600

Level 15 Talent: +6 Armor -> +8

Level 25 Talent: +20% Spell Lifesteal (Hút máu từ kỹ năng) -> +30%

OD sẽ bớt phế hơn với buff mới từ 7.28a?

* Phantomm Assassin

Phantom Strike: Tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 100/125/150/175 -> 75/100/125/150

* Phantom Lancer

Spirit Lance với Aghanim’s Shard: Sát thương của Illusion tăng từ +20% -> +30%

* Pudge

Dismember với Aghanim’s Shard: Giảm cooldown 7s thay vì chỉ giảm khi sử dụng lên đồng đội.

* Riki

Sleeping Dart: Thời gian cooldown giảm từ 20 -> 15s

* Rubick

Arcane Supremacy: Cast range tăng từ 75/125/175/225 -> 100/150/200/250

* Shadow Shaman

Shackles với Aghanim’s Shard: Thời gian wards tồn tại giảm từ 8 -> 7s

* Slark

Fish Bait với Aghanim’s Shard: Mana dùng chiêu giảm từ 100 -> 50; Thời gian cooldown giảm từ 20 -> 12s; Thời gian hiệu lực tăng từ 4 -> 6s.

* Snapfire

Level 10 Talent: +15 Tốc độ chạy -> +20

* Sniper

Concussive Grenade với Aghanim’s Shard: Sẽ gây 125 sát thương phép

* Spirit Breaker

Netherstrike với Aghanim’s Shard: Không thay động hành động khi cast skills

Netherstrike với Aghanim’s Shard: Cho 2 giây Spell Immunity sau khi dùng chiêu thành công.

* Templar Assassin

Psionic Trap: Thời gian silence tăng từ 2.5 -> 3

* Terrorblade

Demon Zeal với Aghanim’s Shard: Tốc chạy cộng thêm từ 25 -> 50; Thời gian hiệu lực tăng từ 6 -> 7s

* Timbersaw

Flamethrower với Aghanim’s Shard: DPS tăng từ 75 -> 90; Làm chậm tăng từ 20% -> 25%

* Tinker

Defense Matrix với Aghanim’s Shard: Lượng sát thương lá chắn hấp thụ tăng từ 200 -> 275; Thời gian tồn tại tăng từ 10 -> 12s.

* Tusk

 Frozen Sigil: Giảm tốc độ chạy đối phương từ -20 -> -30; Tốc độ bay tăng từ 310 -> 340

* Vengeful Spirit

Strength nhận mỗi cấp tăng từ 2.4 -> 2.6

Wave of Terror: Sát thương tăng từ 60/80/100/120 -> 70/90/110/130

Vengeance Aura: Sát thương cộng thêm tăng từ 8/16/24/32% -> 11/18/25/32%

Nether Swap: Thời gian cooldown giảm từ 60/45/30 -> 50/40/30

* Viper

Poison Attack với Aghanim’s Shard: Stack (Cộng dồn) tối đa tăng từ +2 -> +3

* Visage

Silent as the Grave với Aghanim’s scepter: Khôn còn cho tầm nhìn bay

* Wraith King

Mortal Strike: Sát thương giảm từ 150/190/230/270 -> 140/180/220/260

* Zeus

Static Field: Sát thương giảm từ 6/8/10/12% -> 4/6/8/10%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button