Giáo Dục

Family and friends 5 workbook Unit 1 lesson 3

Sách bài tập Family and Friends 5 SE Unit 1 Lesson three

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 5 Family and Friends Special edition theo lesson năm 2021 – 2022, Giải SBT tiếng Anh 5 Unit 1 The ancient Mayans lesson 3 dưới đây do website.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải bài tập family and friends 5 workbook unit 1 lesson 3 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập trong lesson 3 trang 10 SBT tiếng Anh Family and Friend Special Edition 5 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

1. Write answers that are true for you. Write Yes, I did or No, I didn’t. Trả lời câu hỏi đúng với bản thân em. Viết Yes, I did hoặc No, I didn’t.

Hướng dẫn dịch

1 – Bạn có chơi đá bóng cuối tuần trước không?

2 – Bạn có nghe nhạc cuối tuần trước không?

3 – Bạn có xem Ti vi cuối tuần trước không?

4 – Bạn có chơi đàn ghi – ta cuối tuần trước không?

5 – Bạn có nấu ăn cuối tuần trước không?

6 – Bạn có giúp đỡ mẹ bạn cuối tuần trước không?

2. Write things you did and didn’t do last weekend. Viết những thứ em đã làm và không làm cuối tuần trước.

Gợi ý

1 – I went to the supermarket last weekend.

2 – I watched cartoon on TV last weekend.

3 – I didn’t read book last weekend.

4 – I didn’t see a movie last weekend.

3. Read the song in the Student book. Complete the table. Đọc bài hát trong sách học sinh. Hoàn thành bảng.

Đáp án

Things I didn’t do on my birthday:

I didn’t shop or cook,

I didn’t work, I didn’t read a book.

I didn’t play computer games.

I didn’t go to school.

I didn’t help my mom at home,

Things I did on my birthday:

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!

Trên đây Giải Sách bài tập lesson 3 unit 1 lớp 5 The Ancient Mayans chi tiết nhất. Ngoài ra, website.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 Unit 1 The ancient mayans khác như:

Family and Friends lớp 5 Unit 1 The Ancient Mayans Lesson one

Giải SBT tiếng Anh Family and Friends unit 1 lớp 5 lesson 1

Giải SBT tiếng Anh lớp 5 unit 1 The ancient Mayans lesson 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button