Giáo Dục

Family and friends 5 workbook Unit 1 lesson 5

Giải SBT Family and Friends Special Edition 5 Unit 1 Lesson five

Soạn Sách bài tập tiếng Anh 5 Unit 1 The ancient Mayans lesson 5 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 5 Family and Friends Special edition theo lesson năm 2021 – 2022 do website.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải sách bài tập family and friends special edition lớp 5 workbook unit 1 lesson 5 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập trong lesson 5 trang 12 SBT Family and Friend Special Edition 5 giúp các em chuẩn bị bài tại tại nhà hiệu quả truớc khi đến trường học.

Tài liệu Giải tiếng Anh 5 Family and Friends do website.com tự cập nhật và đăng tải, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Reading – Kỹ năng đọc

1. Circle the correct answer. Khoanh tròn đáp án đúng.

Đáp án

2 – heavy

3 – difficult

4 – soft

5 – easy

2. Write about your bed. Viết về chiếc giường của em.

Đáp án Gợi ý

1 – My bed is difficult to move.

2 – It is heavy.

3 – It isn’t easy to move.

3 – It isn’t light.

Các em có thể thay thế các từ gach chân

3. Read the text in the Student book. Fill in the correct circle. Đọc lại đoạn văn bản trong Sách học sinh. Tô đậm đáp án đúng.

Đáp án

2 – A

3 – C

4 – B

Trên đây Giải Workbook Family and Friends Special edition 5 Unit 1 lesson 5. Ngoài ra, website.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 Unit 1 The ancient mayans khác như:

– Giải Family and Friends Special Edition 5 Workbook Unit 1 lesson 4

– Giải SBT tiếng Anh Family and Friends unit 1 lớp 5 lesson 1

– Giải SBT tiếng Anh lớp 5 unit 1 The ancient Mayans lesson 2

– Giải Sách bài tập lesson 3 unit 1 lớp 5 The Ancient Mayans

– Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson four

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button