Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 6

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson five

Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Script:

team: nhóm

jacket: áo khoác

sneakers: giày chơi quần vợt

trophy: cúp

kick: đá

score a goal: ghi bàn

backpack: balo đeo sau

win (won): chiến thắng

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

  1. Leo: Come on. Let’s play soccer!

Max: Great! Let’s make two teams. Leo and Amy against Holly and me.

  1. Leo: It’s cold now. Let’s put on our jackets.

Max: Whose jacket is this? Is it yours, Amy?

Amy: Yes, it’s mine. Thanks.

  1. Amy: Is this one yours, Leo? It’s blue.

Leo: Yes, my jacket’s blue.

Max: This one is mine. And this blue jacket is hers. Here you are, Holly.

  1. Holly: That jacket is very small, Leo.And mine is really big.

Leo: Oh no! I have yours. That’s why it’s so small for me!

Dịch:

  1. Leo: Đến đây. Hãy cùng chơi bóng đá!

Max: Tuyệt! Hãy chia làm 2 đội. Leo và Amy đấu với Holly và tớ.

  1. Leo: Bây giời trời lạnh. Hãy mặc thêm áo khoác của chúng ta.

Max. Áo khoác này của ai? Của em sao, Amy?

Amy: ĐÚng vậy, của em. Cảm ơn.

  1. Amy: Cái này của anh sao, Leo? Nó màu xanh nước biển.

Max: Cái này của anh. Và cái áo khoác màu xanh nước biển này của em ấy. Của em đây, Holly.

  1. Holly: Cái áo khoác này rất nhỏ, Leo. Và của em thì rất lớn.

Leo: Ôi không, Anh đang mặc áo của em. Đó là lý do mà nó nhỏ với anh.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson two

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button