Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 31 – Tiết 2

Giải sách Cùng em học Toán lớp 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 31 – Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 – Tiết 2. Luyện tập – Tuần 31 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 31 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 – Tiết 2. Luyện tập – Tuần 31 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết:

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

600 + 400=… 1000 − 600=…

300 + 700=… 1000 − 700=…

200 + 500=… 700 − 200=…

Phương pháp:

Cộng hoặc trừ với các số hàng trăm rồi viết vào tận cùng của kết quả hai chữ số 0.

Cách giải:

600 + 400 = 1000

1000 – 600 = 400

300 + 700 = 1000

1000 – 700 = 300

200 + 500 = 700

700 – 200 = 500

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

52 − 34

45 + 27

938 − 615

166 + 412

Phương pháp:

Thực hiện đặt tính và tính phép cộng, trừ trong phạm vi 1000.

Cách giải:

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

574

84

Số trừ

312

27

477

Hiệu

1

Phương pháp:

– Tìm hiệu bằng cách tính phép trừ số bị trừ trừ đi số trừ.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Cách giải:

Số bị trừ

574

84

478

Số trừ

312

27

477

Hiệu

262

57

1

Câu 4. Giải bài toán: Khối lớp hai ở một trường tiểu học có 276 bạn nam, số bạn nữ ít hơn số bạn nam 21 bạn. Hỏi khối lớp hai có bao nhiêu bạn nữ?

Phương pháp:

Muốn tìm số bạn nữ ta lấy số bạn nam trừ đi 21.

Cách giải:

Khối lớp hai có số bạn nữ là:

276 – 21 = 255 (bạn nữ)

Đáp số: 255 bạn nữ.

Vui học: Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. Có 7 người xuống xe và 11 người lên xe. Xe tiếp tục chạy, trên xe lúc này có 28 người. Hỏi trước khi dừng tại bến đỗ vừa rồi, trên xe có bao nhiêu người?

Phương pháp:

– Tìm số người lên xe thêm khi xe dừng lại bến.

– Tìm số người trên xe trước khi dừng lại bến.

Cách giải:

Khi dừng lại bến đỗ, trong xe tăng thêm số người là:

11 – 7 = 4 (người)

Trước khi dừng lại bến đỗ xe, trong xe có số người là:

28 – 4 = 24 (người)

Đáp số: 24 người.

Chú ý khi giải:

Cách khác, nhẩm bài toán như sau:

– Tìm số người trước khi có 11 người lên xe thêm.

– Tìm số người trước khi có 7 người xuống xe.

Trên đây là bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 31 – Tiết 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2 và Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button