Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 57: Sự sinh sản của ếch

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 57: Sự sinh sản của ếchcó đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 97, 98 VBT Khoa học 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 57

Câu 1 trang 97 Vở bài tập Khoa học 5

Ghi chú thích từng giai đoạn phát triển của ếch vào chỗ …. dưới mỗi hình cho phù hợp.

Trả lời:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 57

Câu 2 trang 97 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?

a. Mùa xuân.

b. Mùa hạ.

c. Mùa thu.

d. Mùa đông.

2.2. Ếch đẻ trứng ở đâu?

a. Trên cạn.

b. Dưới nước.

c. Vừa ở trên cạn vừa ở dưới nước.

2.3. Trứng ếch nở ra con gì?

a. Ếch con.

b. Nòng nọc.

c. Ấu trùng.

d. Nhộng.

2.4. Nòng nọc sống ở đâu?

a. Trên cạn.

b. Dưới nước.

c. Vừa ở trên cạn, vừa ở dưới nước.

Trả lời:

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

2.4

Đáp án

b

b

b

b

Câu 3 trang 98 Vở bài tập Khoa học 5

Vẽ (hoặc viết) sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.

Trả lời:

Ếch ⟶ trứng ⟶ nòng nọc ⟶ ếch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button