Giáo Dục

Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 40, 41, 42 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 18

Câu 1 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào?

Trả lời:

– Khẳng định: quyết tâm chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc.

– Tác dụng: cổ vũ tinh thần đấu tranh của quân và dân ta; nhân dân có thêm niềm tin kháng chiến.

Câu 2 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5

Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

“Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam

Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng”

Những địa danh được nhắc tới trong hai câu thơ trên gợi cho em nhớ đến sự kiện lịch sử nào?

Trả lời:

Những câu thơ trên gợi nhớ đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 3 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian, bằng cách đánh số 1, 2, 3 … vào ô ☐ trước mỗi sự kiện lịch sử đó:

☐ Chiến dịch Biên giới

☐ Chiến dịch Điện Biên Phủ

☐ Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

☐ Chiến dịch Việt Bắc

☐ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Trả lời:

2

Chiến dịch Biên giới

5

Chiến dịch Điện Biên Phủ

4

Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

1

Chiến dịch Việt Bắc

3

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Câu 4 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 5

Hoàn thành bảng sau về một số sự kiện lịch sử nổi bật của nước ta từ năm 1946 đến năm 1954:

Năm

Sự kiện

Ý nghĩa lịch sử

1946

Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến

1947

1950

1951

1954

Trả lời:

Năm

Sự kiện

Ý nghĩa lịch sử

1946

Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Cho thấy tinh thần quyết tâm chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của nhân dân ta. Đánh dấu cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp lần thứ hai chính thức bắt đầu.

1947

Chiến thắng Việt Bắc

Đánh bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

1950

Chiến thắng Biên giới

Tạo 1 chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, đưa kháng chiến vào giai đoạn mới, giai đoạn qta nắm quyền chủ động tiến công, phản công trên chiến trường Bắc Bộ.

1951

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954).

Câu 5 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5

Kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trả lời:

Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bến Văn Đàn, Lương Đình Của,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button