Hỏi Đáp

Giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng 2021?

Giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng? Các chế độ đối với giáo viên thể dục được quy định thế nào?

1. Giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng?

Giáo viên hợp đồng là những giáo viên không trong biên chế, không hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập mà được hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp giáo dục theo quy định tại Nghị quyết 102/NQ-CP

Giáo viên hợp đồng làm việc theo hợp đồng lao động => Mọi chế độ làm việc đều được thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng (dựa trên sự thỏa thuận giữa giáo viên hợp đồng và nhà trường)

=> Việc giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng hay không tùy thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng

Các giáo viên thể dục hợp đồng nên nắm rõ các chế độ theo luật định của giáo viên hợp đồng “trong biên chế” để tự bảo vệ quyền lợi của mình.

share-data.top.vn gửi đến bạn đọc các chế độ của giáo viên dạy thể dục trong các mục sau đây

2. Chế độ dành cho giáo viên thể dục

Theo quy định tại Quyết định 51/2012/QĐ-TTg, giáo viên thể dục được hưởng các quyền lợi sau đây:

Chế độ bồi dưỡng

  • Giáo viên có được từ chối phân công của Hiệu trưởng không?
  • Chế độ nghỉ ốm của giáo viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button