Tài Liệu

Hướng dẫn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Trường năm 2020 – 2021

Ngày 04/01/2021, Ban tổ chức trạng nguyên Tiếng Việt đã ban hành Hướng dẫn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Trường năm học 2020 – 2021. Theo đó, Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Hướng dẫn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Trường năm 2020 – 2021

BAN TỔ CHỨC
TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT
————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Bạn đang xem: Hướng dẫn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Trường năm 2020 – 2021

Số: 109 /BTC-TNTV

V/v: Hướng dẫn tổ chức sân chơi
“Trạng Nguyên Tiếng Việt” kỳ Sơ khảo
(Cấp Trường) trên internet năm học 2020 – 2021

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

– Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
– Lãnh đạo các Trường Tiểu học.

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-BTCTNTV ngày 09/09/2020 của Trưởng Ban Tổ Chức.

Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Thi Cấp Trường của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

1. Lịch thi

Các Trường tiểu học tổ chức thi tập trung thì lựa chọn 1 trong 2 vòng thi, vòng 15 hoặc vòng 16 để tổ chức thi Sơ Khảo (Cấp Trường).

STT

Cấp thi

Vòng thi

Thời gian mở vòng

1

Vòng Sơ khảo

(Cấp Trường)

Vòng 15

(8h00 – 17h00) hàng ngày từ 11/01/2021

đến 15/01/2021

Giáo viên tạo mã thi từ ngày 05/01/2021

2

Vòng Sơ khảo

(Cấp Trường)

Vòng 16

(8h00 – 17h00) hàng ngày từ 01/02/2021

đến 05/02/2021

Giáo viên tạo mã thi từ ngày 26/01/2021

2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

Truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn để tải mẫu. Điền đầy đủ thông tin vào các mẫu và gửi file Excel về địa chỉ hòm thư điện tử (email): [email protected]

– MẪU SỐ 01-TNTV: Đăng ký tài khoản giáo viên để tạo mã thi (gửi về email: [email protected])

– MẪU SỐ 02-TNTV: Biên bản xử lý sự cố.

– MẪU SỐ 03-TNTV: Kết quả thi của thí sinh

3. Hướng dẫn tổ chức thi

– Ban Giám Hiệu nhà trường thành lập BTC thi cấp Trường.

– BTC cấp Trường chọn vòng 15 hoặc vòng 16 để tổ chức thi.

– BTC cấp Trường cử giáo viên tạo tài khoản giáo viên, gửi xác nhận theo mẫu của BTC, sau đó vào tài khoản giáo viên, chọn mục tạo mã thi, tạo mã thi cho học sinh. (Nếu trên hệ thống chưa có lớp cho học sinh chọn khi đăng ký tài khoản thì giáo viên dùng tài khoản giáo viên vào phần quản lý lớp để tạo lớp cho học sinh).

– Chọn vòng thi số 15, giáo viên cho học sinh thi tự do từ vòng 1 đến vòng thi số 14 trước ngày thi cấp Trường.

– Chọn vòng thi số 16, giáo viên cho học sinh thi tự do vòng 15 trước khi thi vòng 16.

– Giáo viên sẽ tạo mã thi theo khối cho học sinh.

Lưu ý:

– Mỗi trường chỉ có 1 tài khoản giáo viên để tạo mã thi. Mã thi khối nào dành cho học sinh khối đó. Mã thi đặt thời gian bắt đầu và kết thúc phù hợp với lịch thi của nhà trường.

– Thí sinh học trường nào chỉ thi được bằng mã thi của trường đó, học sinh khối nào nào thi bằng mã thi của khối đó.

– Chỉ khi học sinh vào phòng thi thì giáo viên mới cấp mã thi cho học sinh.

– Học sinh thi tại nhà trường và có giám thi coi thi.

4. Chọn thí sinh dự Thi Hương (Cấp Huyện)

– Thí sinh thi cấp trường bằng mã thi vòng nào sẽ lấy điểm vòng thi đó để xét tiêu chuẩn dự Thi Hương (Cấp Huyện).

– Học sinh được dự Thi Hương (Cấp Huyện) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc theo điểm chuẩn chung của từng Tỉnh/Thành Phố.

5. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

– Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi Trạng Nguyên Toàn Tài và Trạng Nguyên Tiếng Việt trên trang website: trangnguyen.edu.vn. Khi đăng kí tài khoản trên website: trangnguyen.edu.vn, họ và tên học sinh phải gõ tiếng Việt có dấu theo đúng giấy khai sinh.

– Đối với vòng thi sơ khảo cấp trường, BTC cấp trường sẽ tổ chức thi và cán bộ phụ trách tạo mã thi, cấp mã thi cho học sinh dự thi. Những học sinh dự thi bằng mã sẽ được công nhận kết quả. BTC sẽ lấy kết quả từ cao xuống thấp trong từng đơn vị trường để dự thi Hương (Cấp Huyện).

6. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

– Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website: trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) – Kiểu gõ Telex.

– Trang web: trangnguyen.edu.vnsử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với BTC cấp quốc gia để được hỗ trợ.

– Nếu học sinh đang thi mà máy tính yêu cầu truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không đảm bảo.

7. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

– Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

– Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

8. Cách tính điểm và thời gian làm bài

– Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

– Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

– Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

– Sau khi thi xong thầy cô truy cập vào website: trangnguyen.edu.vn vào phần tra điểm, nhập mã thi đã tạo để tra cứu kết quả thi của học sinh.

9. Tổ chức thi

– Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

– Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường) khi vào phòng thi.

– Trước giờ thi chính thức 5 phút, toàn bộ thí sinh trong phòng thi đăng nhập tài khoản. Sau đó cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi để mở bài thi và kết quả đó mới được công nhận.

– Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài.

– Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Bạn đã hoàn thành vòng thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Lịch sử thi” để xem điểm, thời gian làm bài thi của học sinh. Sau đó ghi vào biên bản theo MẪU SỐ 03- TNTV kết quả thi của thí sinh và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

– CBCT chú ý đối chiếu số báo danh học sinh đăng nhập với số báo danh trong danh sách học sinh dự thi.

– Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách kết quả thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận. Sau đó, CBCT nộp danh sách kết quả thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi.

– Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã thi và trên Bảng Vàng.

– Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTV biên bản xử lý sự cố gửi về email: [email protected] để được hướng dẫn thi lại ngay.

– Mỗi phòng thi, hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (điện thoại) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi theo từng ca thi. Sau đó, hội đồng thi gửi kết quả thi theo MẪU SỐ 03– TNTV kết quả thi của thí sinh và clip về email: [email protected]

10. Xếp hạng và khen thưởng

– Xếp hạng: Hệ thống công nghệ sẽ tự động sắp xếp thứ hạng của học sinh theo điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét thời gian làm bài.

– Khen thưởng: BTC cấp Trường quyết định khen thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng trường.

11. Kinh phí

– Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

– Trong quá trình tổ chức sân chơi, BTC cấp quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu.

– Với mong muốn tạo dựng sân chơi Tiếng Việt cho học sinh, BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt kính đề nghị các Quý sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám Hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 1900633330; 0913032415; Email: [email protected]

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

– Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

– Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

TRỊNH THỊ HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button