Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 27/03

Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 5 ngày 27/3 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 5 trong thời gian phòng chống dịch bệnh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 mới năm 2019 – 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập dưới nhiều hình trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and number the sentences 1-5 to make a conversation. The conversation begins with 0.

A. Nam: I think I’ll be on the Nha Trang beach.

B. Phong: I’ll play football on the beach and swim in the sea.

C. Nam: Oh, really? That’s good idea. What will you do there?

0

D. Phong: Good morning, Nam. How are you?

E. Phong: Fine, thanks. Tomorrow is Saturday. Where will you be at the weekend?

F. Nam: Good morning, Phong. I’m fine, thanks. And you?

Task 2. Read and write the correct words.

train; motorbike; underground; ship; plane;

1. It is long and it can go on the ground

2. It can fly in the sky.

3. It can go in the sea.

4. It is long. It can go under the ground.

5. You must wear a helmet when you ride it.

Task 3. Order the words.

1. is the village what like

________________________________

2. be I beach think on I’ll the

________________________________

3. did what the you at see zoo

_________________________________

4. by I Da Nang went plane

_______________________________.

5. have four I English a week times

____________________________________.

6. be When Sports Day will

________________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and number the sentences 1-5 to make a conversation. The conversation begins with 0.

1 – F; 2 – E; 3 – A; 4 – C; 5 – B;

Task 2. Read and write the correct words.

1 – train; 2 – plane; 3 – ship; 4 – underground; 5 – motorbike;

Task 3. Order the words.

1 – What is the village like?

2 – I think I’ll be on the beach.

3 – What did you see at the zoo?

4 – I went Da Nang by plane.

5 – I have English four times a week.

6 – When will Sports Day be?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 27-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên website.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button