Hỏi Đáp

Quy định số tiết dự giờ của giáo viên

Dự giờ là một phương thức đánh giá đúng năng lực, tăng chất lượng, hiệu quả giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Vậy số tiết dự giờ giáo viên được quy định thế nào?

1. Giáo viên tiểu học có phải dự giờ không?

Theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 21 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên tiểu học bao gồm: Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh.

=> Giáo viên tiểu học phải có các tiết dự giờ

2. Giáo viên THCS, THPT có phải dự giờ không?

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về điều lệ cũng như hoạt động giảng dạy của giáo viên THCS, THPT, không đề cập đến các vấn đề về dự giờ. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn không có các văn bản quy định về việc dự giờ đối với giáo viên THCS, THPT

=> Giáo viên THCS, THPT không phải dự giờ

3. Quy định số tiết dự giờ của giáo viên

Các văn bản liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục đều không có quy định về số tiết dự giờ. Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT chỉ quy định giáo viên tiểu học phải thực hiện việc dự giờ, thăm lớp tuy nhiên không quy định rõ, mỗi giáo viên phải cóđịnh mức bao nhiêu giờ dự giờ.

=> Số tiết dự giờ đối với giáo viên tiểu học tùy thuộc vào từng nhà trường, từng điều kiện dạy học cũng như sự cần thiết của việc dự giờ.

  4. Quy định về định mức tiết dạy đối với giáo viên

  Thời gian dạy của giáo viên được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT, cụ thể:

  Giáo viên tiểu học Giáo viên THCS, THPT Giáo viên đại học dự bị
  Giảng dạy và các hoạt động giáo dục 35 tuần 37 tuần 28 tuần
  Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 05 tuần 03 tuần 12 tuần
  Chuẩn bị năm học mới 01 tuần 01 tuần 01 tuần
  Tổng kết năm học 01 tuần 01 tuần 01 tuần

  Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể:

  • Hiệu trưởng có quyền kỷ luật giáo viên không?
  • Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021
  • Giáo viên có được từ chối phân công của Hiệu trưởng không?
  • Hiệu trưởng có quyền kỷ luật giáo viên không?
  • Giáo viên có quyền từ chối trực tết 2021 không?

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button