Giáo Dục

Toán lớp 2 trang 50, 51: Luyện tập chung

Toán lớp 2 trang 50, 51: Luyện tập chung sách Cánh Diều với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết toàn bộ 06 bài tập trong SGK Cánh Diều trang 50, 51 tập 1.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 49: Luyện tập sách Cánh Diều

Bài 1 trang 50 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Một rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú, người ta vừa huấn luyện thêm được 5 diễn viên thú nữa. Hỏi rạp xiếc đó có tất cả bao nhiêu diễn viên thú?

Hướng dẫn giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số diễn viên thú ban đầu rạp xiếc có, số diễn viên thú mới huấn luyện thêm) và hỏi gì (số diễn viên thú rạp xiếc có tất cả), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để số diễn viên thú rạp xiếc có tất cả tìm ta lấy số diễn viên thú ban đầu rạp xiếc có cộng với số diễn viên thú mới huấn luyện thêm.

Đáp án:

Tóm tắt

Có: 8 diễn viên thú

Huấn luyện thêm: 5 diễn viên thú

Có tất cả: ⍰ diễn viên thú.

Bài giải

Rạp xiếc có tất cả số diễn viên thú là:

8 + 5 = 13 (diễn viên)

Đáp số: 13 diễn viên.

Bài 2 trang 50 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Để sơn lại các phòng học, bác thợ sơn đã dùng 9 thùng sơn trắng và 8 thùng sơn vàng. Hỏi bác thợ sơn đã dùng tất cả bao nhiêu thùng sơn?

Bài 2 trang 50 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số thùng sơn trắng, số thùng sơn vàng đã dùng) và hỏi gì (số thùng sơn đã dùng tất cả), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số thùng sơn đã dùng tất cả ta lấy số thùng sơn trắng đã dùng cộng với số thùng sơn vàng đã dùng.

Đáp án:

Tóm tắt

Sơn trắng: 9 thùng

Sơn vàng: 8 thùng

Dùng tất cả: ⍰ thùng

Bài giải

Bác thợ sơn đã dùng tất cả số thùng sơn là:

9 + 8 = 17 (thùng)

Đáp số: 17 thùng sơn.

Bài 3 trang 50 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Buổi sáng siêu thị bán được 30 thùng táo, buổi chiều siêu thị bán được nhiều hơn buổi sáng 10 thùng. Hỏi buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo?

Bài 3 trang 50 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số thùng táo buổi sáng bán được, số thùng táo buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng) và hỏi gì (số thùng táo buổi chiều bán được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số thùng táo buổi chiều bán được ta lấy số thùng táo buổi sáng bán được cộng với số thùng táo buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng.

Đáp án:

Tóm tắt

Buổi sáng bán: 30 thùng

Buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng: 10 thùng

Buổi chiều bán: ⍰ thùng

Bài giải

Buổi chiều siêu thị bán được số thùng táo là:

30 + 10 = 40 ( thùng)

Đáp số: 40 thùng táo.

Bài 4 trang 51 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Mẹ mua cho Phú 12 chiếc bút chì, Phú đã dùng hết 6 chiếc. Hỏi Phú còn lại bao nhiêu chiếc bút chì?

Bài 4 trang 50 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc bút chì mẹ mua cho Phú, số chiếc bút chì Phú đã dùng) và hỏi gì (số chiếc bút chì Phú còn lại), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số chiếc bút chì Phú còn lại ta lấy số chiếc bút chì mẹ mua cho Phú trừ đi số chiếc bút chì Phú đã dùng.

Đáp án:

Tóm tắt

Mẹ mua cho Phú: 12 chiếc

Đã dùng: 6 chiếc

Còn lại: ⍰ chiếc

Bài giải

Phú còn lại số chiếc bút bi là:

12 – 6 = 6 (chiếc)

Đáp số: 6 chiếc bút chì.

Bài 5 trang 51 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Lớp 2C có 28 bạn, sau khi được bác sĩ kiểm tra mắt thì có 5 bạn bị cận thị. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu bạn không bị cận thị?

Bài 5 trang 51 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bạn của lớp 2C, số bạn bị cận thị) và hỏi gì (số bạn không bị cận thị), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bạn không bị cận thị ta lấy số bạn của lớp 2C trừ đi số bạn bị cận thị.

Đáp án:

Tóm tắt

Có: 28 bạn

Bị cận thị: 5 bạn

Không bị cận thị: ⍰ bạn

Bài giải

Lớp 2C có số bạn không bị cận thị là:

28 – 5 = 23 ( bạn)

Đáp số: 23 bạn.

Bài 6 trang 51 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Trong cùng một toà nhà, gia đình Khánh ở tầng 15, gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh 4 tầng. Hỏi gia đình Vân ở tầng bao nhiêu?

Bài 6 trang 51 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số tầng gia đình Khánh ở, số tầng gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh) và hỏi gì (số tầng gia đình Vân ở), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số tầng gia đình Vân ở ta lấy số tầng gia đình Khánh ở trừ đi số tầng gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh.

Đáp án:

Tóm tắt

Gia đình Khánh: tầng 15

Gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh: 4 tầng

Gia đình Vân: tầng?

Bài giải

Gia đình Vân ở tầng số:

15 – 4 = 11

Đáp số: Tầng 11.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 52, 53: Em ôn lại những gì đã học

————-

Toán lớp 2 trang 50, 51: Luyện tập chung Cánh Diều với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 2 sách Cánh Diều. Bên cạnh giải các bài tập Toán 2 trong SGK, mời các em cùng luyện thêm Vở bài tập Toán lớp 2 Cánh Diều; Lý thuyết Toán lớp 2; Toán nâng cao lớp 2,… giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức Toán lớp 2 một cách chắc chắn nhất. Chúc các em học tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

  • Tài liệu học tập lớp 2
  • Sách Cánh Diều: Giáo án, tài liệu học tập và giảng dạy

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button