Giáo Dục

Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo) bao gồm đáp án chi tiết tương ứng với từng câu hỏi. Các đáp án và hướng dẫn giải bám sát chương trình SGK Toán lớp 5 bài Hỗn số cho các em học sinh tham khảo, luyện giải Toán, củng cố kỹ năng giải Toán về phân số.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 12, 13: Hỗn số.

Giải Toán lớp 5 trang 13 bài 1

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Đáp án

displaystyle2{1 over 3} = { 2 times 3 + 1 over 3}= {7 over 3} ;

displaystyle4{2 over 5} = { 4 times 5 + 2 over 5}= {{22} over 5} ;

displaystyle3{1 over 4} = { 3 times 4 + 1 over 4} ={{13} over 4} ;

displaystyle9{5 over 7} = { 9 times 7 + 5 over 3}= {{68} over 7} ;

displaystyle10{3 over {10}} = {10 times 10 + 3 over {10} }={{103} over {10}}.

Giải Toán lớp 5 trang 14 bài 2

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

a) 2dfrac{1}{3}+4dfrac{1}{3} ;

b) 9dfrac{2}{7}+5dfrac{3}{7}

c) 10dfrac{3}{10}-4dfrac{7}{10}

Mẫu:

a) 2dfrac{1}{3}+4dfrac{1}{3} =dfrac{7}{3}+dfrac{13}{3}=dfrac{20}{3}

Đáp án

b) Ta có:

eqalign{
& 9{2 over 7} = {{9 times 7 + 2} over 7} = {{65} over 7} cr
& 5{3 over 7} = {{5 times 7 + 3} over 7} = {{38} over 7} cr}

9dfrac{2}{7}+5dfrac{3}{7}=dfrac{65}{7}+dfrac{38}{7}=dfrac{103}{7}

c) Ta có:

eqalign{
& 10{3 over {10}} = {{10 times 10 + 3} over {10}} = {{103} over {10}} cr
& 4{7 over {10}} = {{4 times 10 + 7} over {10}} = {{47} over {10}} cr}

10dfrac{3}{10}-4dfrac{7}{10}=dfrac{103}{10}-dfrac{47}{10}=dfrac{56}{10}=dfrac{28}{5}

Giải Toán lớp 5 trang 14 bài 3

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

eqalign{
& a),,2{1 over 3} times 5{1 over 4}, cr
& b),,3{2 over 5} times 2{1 over 7} & ,,,,,,,,,,, cr
& c),8,{1 over 6}:2{1 over 2} cr}

Mẫu:

a)2dfrac{1}{3} times 5dfrac{1}{4} = dfrac{7}{3} times dfrac{{21}}{4} = dfrac{{49}}{4}

Đáp án

b) displaystyle 3{2 over 5} times 2{1 over 7} = {{17} over 5} times {{15} over 7} = dfrac{17times 15}{5 times 7} displaystyle = dfrac{17times 5 times 3}{5 times 7}={{51} over 7}

c) displaystyle 8{1 over 6}:2{1 over 2} = {{49} over 6}:{5 over 2}= {{49} over 6} times {2 over 5} displaystyle = dfrac{49times 2 }{3 times 2 times 5}={{49} over {15}}

Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo) có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán về phân số, hỗn số, đọc viết hỗn số, chuyển các hỗn số thành phân số, hệ thống lại các kiến thức Giải Toán 5 chương 1 Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị diện tích. Các tài liệu này các em tham khảo mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Đồng thời, website.com liên tục cập nhật Lời giải các môn học SGK cũng như VBT đầy đủ, chi tiết, chính xác nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button